Tipy pre dievčenské mená

Adela

Adela – je sebavedomá, má francúzsky pôvod a v preklade znamená “ušľachtilá bytosť, vznešená”. S Adelkami sa na Slovensku stretávame iba niekedy.

Adriána

Adriána – je zvodná, má latinský pôvod a jeho význam je “prichádzajúca od mora”. Nositeľky tohto pomerne zaužívaného mena oslovujeme Adrianka, Ada, Aďa.

Agáta

Agáta – je nepokojná, má grécky pôvod a v preklade znamená “láskavá, dobrá”. Na Slovensku sa toto meno vyskytuje ojedinele.

Agnesa

Agnesa – je starostlivá, je gréckeho pôvodu a v preklade znamená “čistá”, “nevinná”. Na našom území sa vyskytuje toto meno málo. Nositeľky krstného mena Agnesa, oslovujeme aj Agi, Agnes, Acka.

Alan a Alana

Alan a Alana – sú rezervovaní, majú keltský pôvod a význam mena v preklade je “súlad, svornosť”. Nositeľov týchto ojedinelých mien oslovujeme Ali, Alanko, Ala, Alka.

Albína

Albína – je nevyspytateľná, má latinský pôvod a v preklade znamená “biela”.

Alena

Alena – vie získať sympatie, je variantom gréckeho mena Helena, ktoré znamená “svetlo” alebo skrátenou podobou novozákonného mena Magdaléna, ktorého význam je “pochádzajúca z palestínského mesta Magdaly”. Nositeľky tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Ala, Alenka.

Alexandra

Alexandra – je to meno odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod, znamená “obranca mužov” a jeho nositeľky oslovujeme Saška, Saša.

Alica

Alica – nikdy neváha, má nejasný pôvod. Je pravdepodobne odvodené zo staronemeckého mena Adelheid, čo v preklade znamená “vznešená bytosť”. Na našom území sa toto meno vyskytuje málokedy.

Alojzia

Alojzia – má zmysel pre detail, je staronemeckého pôvodu a znamená “celá biela”. Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného krstného mena oslovujeme Lojza, Ala, Alka.

Alžbeta

Alžbeta – je ľudská, má hebrejský pôvod, je novozákonné a v preklade znamená “Bohu zasvätená”. S Betkami, Betuškami, Alžbetkami, ako ich prezývame, sa na Slovensku stretávame iba ojedinele.

Amália

Amália – sa o všetko zaujíma, má germánsky pôvod a význam mena je “pracovitá”. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len ojedinele a oslovujeme ich Amka, Amálka. Amálie.

Anabela

Anabela – je sčítaná. Ženské meno Anabela vzniklo spojením mien Anna a Bella, alebo spojením Anna a Sibyla, alebo z latinského mena Amabel, čo v preklade znamená “hodná lásky”, “milá”, “ľúbezná”. Na Slovensku stretneme len málo dievčat a žien s týmto menom.

Andrea

Andrea – má grécky pôvod a v preklade znamená “mužná, silná a odvážna”. Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ajka, Andy, Andrejka.

Anežka

Anežka – je zábavná, má grécky pôvod a význam mena je “čistá, nevinná”. Na Slovensku toto meno stretávame ojedinele. Anežky majú v sebe čosi, čo musia svetu povedať.

Angela a Angelika

Angela aj Angelika – sú romantičky, majú latinský pôvod a ich význam je “anjelská”. S nositeľkami uvedených mien sa na Slovensku stretávame výnimočne.

Anna

Anna – je hrdá, nedá sa veľmi ovplyvňovať. Anna má hebrejský pôvod a ich význam je “milá”, “milostná”. Nositeľky týchto klasických, prevažne dedičných mien, oslovujeme Anička, Anka.

Anastázia

Anastázia – je nepokojná, má grécky pôvod a jeho význam je “vzkriesená”. Nositeľky tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme Anka, Nasťa, Stázka.

Antónia

Antónia – je ženský variant mena Anton, ktoré pochádza z latinského mena Antonius, čo znamená “popredný, vynikajúci”. Meno je menej používané, častejší je jeho mužský variant.

Aurélia

Aurélia – je spontánna, má latinský pôvod a v preklade znamená “zlatá”. S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame skôr výnimočne a oslovujeme ich Aura, Aurinka, Aurelka. Aurélie.

Barbora a Barbara

Barbora a Barbara – sú detinské, majú grécky pôvod a v preklade znamenajú “cudzinky”. Nositeľky tohto na Slovensku pomerne zaužívaného mena oslovujeme aj Barborka, Barbinka, Babu.

Beáta

Beáta – je objektívna, má latinský pôvod a význam mena je “blažená, šťastná”. Nositeľky tohto dnes pomenej zaužívaného mena oslovujeme Bea, Beátka.

Berta

Berta – vie čo chce, má nemecký pôvod a jeho význam je “slávna”, “skvelá”. Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Berti, Bertička.

Bibiána

Bibiána – je rozvážna, má latinský pôvod a v preklade znamená “plná života”. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich aj Bibi, Bibiánka.

Blanka a Bianka

Blanka a Bianka – sú zmyselné. Obe mená sú na Slovensku málo rozšírené, germánskeho pôvodu a majú spoločné korene vzniku. Rozdielna je len oblasť, z ktorej do nášho kalendára prenikli. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí “bielu farbu”, ktorá je symbolom čistoty. Bianka je pôvodom “Talianka” a významovo je blízke menu Blanka.

Blažena

Blažena – je odhodlaná, je to slovanský variant mena Beáta, ktoré je latinského pôvodu a znamená “blažená”. Nositeľky tohto skôr na českom území ako na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme Blaža, Blažka, Blaženka.

Bohdana

Bohdana – rada riskuje, má slovanský pôvod a znamená “dar Boží, daná Bohom”. Nositeľky tohto na našom území ojedinelého mena oslovujeme Božka, Bohdanka.

Bohumil a Bohumila

Bohumil a Bohumila – sú opatrní, majú slovanský pôvod a ich význam je “milý bohu, milá bohu”. S nositeľmi týchto mien sa na Slovensku stretávame zriedkavo.

Bohuslava

Bohuslava – je slovanské meno s pôvodným významom “bohu sláva, oslavujúca boha”. Meno je veľmi málo používané, jeho domáce podoby sú Bohunka, Bohuška, Slávka.

Božena

Božena – je žena s pomerne komplikovanou povahou, má český pôvod a jeho význam je “bohom obdarená, blahoslavená”. Nositeľky tohto mena oslovujeme Božka, Boženka, Bobina, Boža.

Božidara

Božidara – inklinuje k umeniu, má slovanský pôvod a jeho význam je “dar boží, Bohom daná”. U nás sa vyskytuje len zriedkavo, v domácej podobe Božka, Božidarka, Darka, Dača.

Branislava a Bronislava

Branislava a Bronislava – sú rojčivé, majú slovanský pôvod a ich význam je “bráň slávu”. Uvedené mená sú na Slovensku menej časté a nositeľky oslovujeme aj Braňa, Braňka a Broňa, Broni.

Brigita

Brigita – je trpezlivá, má keltský pôvod a v preklade znamená “mocná, silná”. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame ojedinele.

Cecília

Cecília – je pôsobivá, má latinský pôvod a v preklade znamená “krátkozraká, slepá”. S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame ojedinele a oslovujeme ich aj Cilka, Ciluška, Cila.

Dagmara

Dagmara – je podnikavá, má škandinavský pôvod a v preklade znamená “svetlá panna”. Nositeľky tohto u nás ojedinelého mena oslovujeme Dáška, Dáša, Dadka, Dada, Dagmar, Dagmarka.

Dana a Danica

Dana a Danica – sú láskavé, majú rovnako ako meno Daniela hebrejský pôvod, ktoré v preklade znie “Boh je sudca”. Nositeľky tohto na Slovensku bežne, aj keď viac v minulosti zaužívaného mena, oslovujeme Danuška, Danielka, Dani, Danka.

Daniela

Daniela – má hebrejský pôvod a v preklade znamená “boh je môj sudca”. Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Danielka, Dani, Danka.

Darina

Darina – prekoná každú prekážku, je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená “dar, darček”. Nositeľky tohto na Slovensku menej početného mena oslovujeme Darinka, Darka, Dara, Daruška.

Dáša

Dáša – je odvážna, má severský pôvod a v preklade znamená “slávny deň”. Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Daška, Dašenka, Dáška.

Denis a Denisa

Denis a Denisa – sú váhaví, majú grécky pôvod. V preklade znamenajú “zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi”. Patria na našom území medzi obľúbené mená a nositeľov oslovujeme Deniska, Danka, Deni, Denisko.

Diana

Diana – sa nevzdáva, má latinský pôvod a význam tohto mena je “božská”. Nositeľky tohto presláveného mena oslovujeme Dianka, Didi. Diany.

Dobromila

Dobromila – je zahľadená do seba, má slovanský pôvod a znamená “milujúca dobro”. Nositeľky krstného mena Dobruška, Dobrinka, Milka, ako ich doma oslovujeme, sa na Slovensku vyskytujú iba ojedinele.

Dobroslava

Dobroslava – je vytrvalá, má slovanský pôvod a jeho význam je “dobrá, dobrotivá”.

Dominika

Dominika je cieľavedomá, pôvod tohto mena je z latinského Dominicus, čo znamená pán. Dominika dokáže zachovať mlčanlivosť. V ľuďoch vzbudzujú sympatie, no v citovej oblasti sú skôr zdržanlivé.

Dorota

Dorota – sa vie dobre ovládať, je to grécke ženské meno a v preklade znamená “dar boží”. S nositeľkami krstného mena Dorota sa na Slovensku stretávame málokedy a oslovujeme ich Dorka, Dorotka, Dorinka. Doroty.

Drahomíra

Drahomíra – je zdvorilá, má slovanský pôvod a znamená “komu je drahý mier”. Nositeľky tohto nie bežne zaužívaného mena oslovujeme Dada, Dadka, Drahomírka, Drahuška.

Drahoslava

Drahoslava – je vecná, má slovanský pôvod a znamená “drahá sláva”. Na Slovensku oslovujeme nositeľky tohto menej zaužívaného mena Drahuša, Drahuška. Drahoslavy.

Dušana

Dušana – je energická, má južnoslovanský pôvod a znamená “slávna duchom”. Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Dušanka, Duška, Duda.

Edita

Edita – vie jednať s ľuďmi, má anglický pôvod a v preklade znamená “bohatá, šťastná”. Nositeľky tohto na našom území ojedinelého mena oslovujeme Editka, Dita, Ditka.

Ela

Ela – je strhujúca, je odvodené od mena Helena, ktoré má grécky pôvod a jeho význam je “svetlo”. Nositeľky tohto u nás málo početného mena oslovujeme aj Elka, Eli, Elinka.

Elena a Helena

Elena a Helena – majú organizačné schopnosti. Ženské meno Elena je odvodené od mena Helena. Meno Helena má grécky pôvod a v preklade znamená “svetlo”. Na Slovensku sú tieto mená bežne zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Hela, Helenka, Ela, Elenka.

Eleonóra

Eleonóra – je priama, je to španielske ženské meno zrejme z arabského Elinnor, čo znamená “boh je moje svetlo”. Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo. Ak ale náhodou stretneme Eleonóru, oslovujeme ju Ela, Elka, ale aj Nora, Norika.

Eliška

Eliška – je vľúdna, má hebrejský pôvod. Je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, ktoré v preklade znamená “Bohu zasvätená”. Toto meno je u nás zriedkavé, častejšie zaužívané je na území Čiech.

Elvíra

Elvíra – je presná, má španielsky pôvod a znamená “vznešená”, “kňažná”. S nositeľkami tohto krstného mena sa stretávame na Slovensku málokedy.

Ema

Ema – je empatická, má nemecký pôvod a v preklade znamená “veľká”, “silná”. Nositeľky tohto na Slovensku v súčasnosti populárneho mena oslovujeme Emka, Emina, Emuška.

Emília

Emília – je vrtká, má latinský pôvod a v preklade znamená “horlivá, usilovná”. Nositeľky tohto na Slovensku v súčasnosti menej rozšíreného krstného mena oslovujeme Milka, Miluška, Emilka.

Erika

Erika – predvídavá. Pôvod tohto mena zo škandinávskeho Erich, čo znamená vážená vládkyňa. Toto ženské meno je odvodené z mužského mena Erik. Eriky sú dievčatá a dámy, ktoré hľadajú zabudnutie v eufórii bezstarostného života. Sú dosť uzavreté, žijú v svojom malom svete. Možno ich ľahko ovplyvniť.

Estera

Estera – je zdržanlivá, je starozákonné, má hebrejský pôvod a význam mena je “hviezda”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Esterka, Ester.

Etela

Etela – je neúnavná, má nemecký pôvod a jeho význam je “vznešená”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Etka, Etelka.

Eugénia

Eugénia – je žena, ktorá si vždy určí presný cieľ, u nás sa vyskytuje ojedinele. Toto meno je gréckeho pôvodu a v preklade znamená “urodzená”. Nositeľky oslovujeme Eugenka, Geňa, Evža.

Eva

Eva – pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade znamená “tá, ktorá dáva život”. Podľa starozákonnej knihy Genessis je to prvá žena stvorená Bohom z Adamovho rebra. Na našom území je toto meno bežne zaužívané a nositeľky oslovujeme väčšinou Evka, Evička.

Filoména

Filoména – je neoblomná, má grécky pôvod a v preklade znamená “milovaná”. S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás takmer nestretávame, no ak predsa, oslovujeme ich Filka, Filina, Filuška.

Františka

Františka – je nezaujatá, má taliansky pôvod a význam mena je “Francúzka”. Nositeľky tohto u nás menej zaužívaného mena oslovujeme Fany, Fanka, Franci.

Frederik a Frederika

Frederik a Frederika – sú svojhlaví, sú románskou podobou mena Fridrich, ktoré je nemeckého pôvodu a v preklade znamená “mierumilovný vládca”.

Gabriela

Gabriela – si zachováva rovnováhu,je starozákonné meno, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “boh je silný”. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame menej často a oslovujeme ich Gabina, Gaba, Gabika.

Galina

Galina – má pevnú vôľu, pôvod tohto mena je pravdepodobne grécky a v preklade znamená “bezvetrie”, alebo latinský, a vtedy znamená “sliepka”. Nositeľky tohto na našom území málo rozšíreného mena oslovujeme Galinka, Galka.

Gertrúda

Gertrúda – je prirodzená, má nemecký pôvod a význam mena je “milá kopijníčka”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Gerta, Gerti, Trudy.

Gizela

Gizela – má vrodený zmysel pre krásu, má nemecký pôvod a v preklade znamená “šíp”, “strela”. Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného mena oslovujeme Gizka, Gizelka.

Hana

Hana – je hrdá, má hebrejský pôvod a jej význam je “milá”, “milostná” Ženy s týmto menom vynikajú pevnou vôľou, dynamickosťou a intuíciou.

Hedviga

Hedviga – je temperamentná, má germánsky pôvod a znamená “víťaziaca v boji”. Nositeľky tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Hedka, Heďa, Heda.

Henrieta

Henrieta – je roztomilá. Toto ženské meno staronemeckého pôvodu je na Slovensku ojedinelé a v preklade znamená “vládca domu”. Nositeľky oslovujeme Henrietka, Henka, Heňa. Henriety.

Hermína

Hermína – je charizmatická, má nemecký pôvod a jeho význam je odvodený od mužského mena Herman, ktoré znamená “bojovník”. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne.

Hilda

Hilda – je cnostná, má nemecký pôvod a v preklade znamená “bojovníčka”. S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame len občas a oslovujeme ich aj Hildina, Hildi.

Hortenzia

Hortenzia – je vitálna, nie je to populárne meno, má latinský pôvod a v preklade znamená “záhradná”. Hortenzie

rady plánujú, ako prežijú svoj život.

Ida

Ida – v citovom živote je Ida vlastnícka, má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako “žena činu”. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Idka, Iduška.

Ingrida

Ingrida – je mlčanlivá, má škandinávsky pôvod a znamená “jazdkyňa chránená bohom Ingviom”. Nositeľky tohto menej častého mena oslovujeme Ingrid, Ingridka, Inge, Inga.

Irena

Irena – nepozná strednú cestu, má grécky pôvod a v preklade znamená “mierumilovná”. Nositeľky tohto na Slovensku menej častého mena oslovujeme Irenka, Irča, Iruška.

Irma

Irma – je neodolateľná, má nemecký pôvod a v preklade znamená “veľká”, “silná”. S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás stretávame málokedy a oslovujeme ich Irmuška, Iminka, Imka.

Ivana a Ivona

Ivana a Ivona – sú autoritatívne, meno je odvodené z mena Ján, má slovanský pôvod a jeho význam znie “boh je milostivý”. Meno Ivona je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená “vyzbrojená tisovým lukom”. Nositeľky týchto na našom území bežne zaužívaných mien oslovujeme Iva, Ivka, Ivanka a Ivonka.

Iveta

Iveta – je zvedavá, má francúzsky pôvod a význam mena je “tisový luk.” Nositeľky tohto na našom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ivetka, Ivka, Ivda.

Ivica

Ivica – je dobrosrdečná, je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená “Boh je milostivý”. Nositeľky tohto u nás menej zaužívaného mena oslovujeme Ivka, Ivda, Iva.

Izabela

Izabela – je oduševnená, má hebrejský pôvod a jeho význam je “bohom povýšená”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme aj Izka, Izi, Izabelka.

Jana

Jana – je rezolútna. Význam krstného mena Jana, ktoré je u nás bežne zaužívané a má hebrejský pôvod, je zhodný s významom jeho starozákonnej mužskej podoby a znamená “Boh je milostivý”. Nositeľky oslovujeme Jani, Janina, Janka.

Jarmila

Jarmila – je zdržanlivá, má slovanský pôvod, je to menej časté meno a jeho význam je “milujúca jarosť”. Oslovujeme ich Jarmilky, Jarky.

Jaroslava

Jaroslava – sa vyznačuje pohotovými reakciami, má slovanský pôvod a význam mena je “slávna silou”. Nositeľky tohto sympatického a bežne zaužívaného mena oslovujeme prevažne Jarka.

Jela

Jela – žije intenzívne, meno je odvodené od gréckeho mena Helena a znamená “svetlo, pochodeň”. S jeho nositeľkami sa stretávame málokedy a oslovujeme ich Jelka, Jelinka, Jeločka, Jeli, Jelica, Jelena.

Jolana

Jolana – sa radšej vyjadruje skutkami ako slovami, má maďarský pôvod a jeho voľný preklad je “dobré dievča”. Na našom území je toto meno menej zaužívané. Nositeľky oslovujeme Joli, Jolka, Jolanka. Jolany.

Jozefína

Jozefína – je zraniteľná, má hebrejský pôvod a jeho význam je “Boh pridá, rozhojní”. Toto meno je málo rozšírenou ženskou podobou starozákonného aj novozákonného mužského mena Jozef. Nositeľky oslovujeme Joja, Jojka, Jožka.

Judita

Judita – je chytrá, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “hebrejka”. Nositeľky tohto starozákonného biblického a na Slovensku menej početného mena oslovujeme aj Juditka, Jud, Judka.

Júlia a Juliána

Júlia a Juliána – sú vznešené. Júlia je utvorené z rímskeho rodového mena s významom “vlasatá, “mladá”. Meno Juliána má zase latinský pôvod, s významom “patriaca rímskemu rodu Júliovcom”. Nositeľky oboch pekných, aj keď starších a v súčasnosti menej častých mien oslovujeme Julka, Julinka. Júlie, Juliány.

Justína

Justína – je výrečná, je odvodené od mužského mena Justín, má latinský pôvod a v preklade znie “patriaci Justovi”. Nositeľky tohto menej častého oslovujeme Justa, Justínka, Tina, Tinka. Justíny.

Kamila

Kamila – je rýchla, je odvodené od mužského orientálneho mena Kamil, ktoré v preklade znamená “chrámový sluha”. Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného oslovujeme Kamilka, Kama, Kamka.

Karina

Karina – je u nás skôr ojedinelé ženské meno, má taliansky pôvod, staršou podobou je meno Karin a v preklade znamená “pekná” a “milá”.

Karolína

Karolína – je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená “muž” a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Kaja, Kajka, Karolínka.

Katarína

Katarína – je prispôsobivá, je gréckeho pôvodu a znamená “čistá”, “mravná”. Na Slovensku patrí toto meno Katka, Katarínka, Katuška medzi bežné.

Klára

Klára – je rozmarná, je to svätecké meno, má latinský pôvod a vo voľnom preklade znamená “jasná, svetlá, slávna”. Nositeľky tohto mena oslovujeme Klárika, Klárka. V súčasnosti sa na Slovensku vyskytuje toto meno menej a skôr v populárnej talianskej verzii Chiara.

Klaudia

Klaudia – je svedomitá, má latinský pôvod a v preklade znamená “chromá”, “krivá”. S nositeľkami tohto krstného mena sa u nás stretávame pomenej a oslovujeme ich aj Klaudika, Kladi, Klaudina.

Kornélia

Kornélia – je svojhlavá, je odvodené z mena rímskeho rodu “Cornelius”, ktoré v preklade znamená “roh”. Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme aj Nela, Nelka, Nelinka.

Kristína

Kristína – je opatrná, má grécky pôvod a v preklade znamená “kresťanka”. Toto meno patrí na Slovensku k populárnym a nositeľky oslovujeme Tina, Tinka, Kristínka.

Kvetoslava

Kvetoslava – je diskrétna, má český pôvod a v preklade znamená “sláviaca kvety”. Nositeľky tohto na Slovensku nevšedného mena oslovujeme Kvetka, Kvetuška.

Ladislava

Ladislava – je neposedná, je odvodené od mužského mena Ladislav. Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Laďa, Laďka.

Laura

Laura – je citlivá na neúspech, má latinský pôvod a význam mena je “vavrínový strom”. Nositeľky tohto u nás v súčasnosti populárneho mena oslovujeme Laurinka, Lorka, Lara.

Lea

Lea – je čestná, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “antilopa”. Nositeľky tohto biblického, menej častého mena oslovujeme Lejka, Leji.

Lenka

Lenka – je pohodlná, je to na Slovensku bežne zaužívané meno. Je odvodené od skrátenej formy mena Helena, ktorého význam je “svetlo”, alebo z mena Magdaléna, ktorého význam je “pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly”.

Lesia a Lesana

Lesia a Lesana – sú neposedné. Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra, ktoré vo voľnom preklade znamená “brániť”. Meno Lesana je novšie slovenské meno vytvorené podľa rozprávkového mena lesnej víly. Na Slovensku patrí toto meno k málo zaužívaným.

Liana

Liana – sa desí nezáväzného flirtu, predstavuje skrátenú podobu latinského mena Juliána a jeho význam je “patriaca Júliovcom” (rímskemu rodu). S nositeľkami tohto mena sa stretávame len výnimočne a oslovujeme ich Lia, Lianuška, Lianka.

Libuša

Libuša – je spoľahlivá. Pôvod mena Libuša nachádzame u našich susedov v Čechách a jeho význam je “ľúbená, milovaná, milá”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Libuška, Liba.

Linda

Linda – je impulzívna. Nositeľky tohto ženského mena oslovujeme Lindička, Linduška, toto meno nájdeme na Slovensku pomerne vo veľkom zastúpení. Pôvod ich mena je neznámy. V Španielčine v preklade znamená “krásna”, v nemčine”mierna, jemná”.

Lívia

Lívia – je sympatická, má latinský pôvod a v preklade znamená “modrastá”, “farba olova”. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len občas a oslovujeme ich Livka, Livuška, Livika, Livinka.

Ľubica

Ľubica – je nedôverčivá, je srbského a chorvátskeho pôvodu. Vytvorené je z prídavného mena “ľúba”. Nositeľky tohto obľúbeného mena oslovujeme Ľubka, Ľuba.

Ľubomíra

Ľubomíra – je kolegiálna, má slovanský pôvod a znamená “mierumilovná”. Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Ľuba, Ľubka. Ľubomíry.

Ľuboslav a Ľuboslava

Ľuboslav a Ľuboslava – sú aktívny, sú to novšie mená slovanského pôvodu s významom “ľúbosť sláv”, “oslavuj” a “ľúb slávu”. S nositeľmi mien Ľuboslav či Ľuboslava sa stretávame málokedy. Oslovujeme ich Ľubo, Ľuboš, Slavo, a Ľuba, Ľubica, Slava.

Lucia

Lucia – je oslnivá, má latinský pôvod a v preklade znamená “svetlá, žiariaca”. Na Slovensku patrí toto meno k bežne zaužívaným a nositeľky oslovujeme aj Lucka, Luci, Lucinka.

Ľudmila

Ľudmila – nemá práve prispôsobivú povahu, má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená “ľudu milá”, “ľud milujúca”. Nositeľky oslovujeme Ľudmilka, Ľudka, Ľuda, Ľudi.

Lujza

Lujza – túži po úspechu. Toto meno nie je veľmi rozšírené, má pôvod vo francúzštine a k nám preniklo prostredníctvom nemčiny. Ide o ženskú podobu mena Ľudovít a označuje “slávneho bojovníka či bojovníčku”.

Lýdia

Lýdia – je ctižiadostivá, je to na Slovensku ojedinelé meno, má grécky pôvod a v preklade znamená “pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii”. Dámy a dievčatá s týmto menom oslovujeme Lyda, Lydka, Lýdinka, Lyduška.

Magdaléna

Magdaléna – pre ne je realizácia cieľov a osobný úspech korením života, je to novozákonné ženské meno hebrejského pôvodu a znamená “pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly”. Domácka podoba tohto mena je Magda, Magdalénka, Meg, Lenka.

Malvína

Malvína – je spoločenská, má nie celkom jasný pôvod. Môže mať germánsky pôvod, čo v preklade znamená “priateľka práva”, alebo keltský pôvod, čo v preklade znamená “v jasných očiach”.

Marcela

Marcela – je čestná, má latinský pôvod a znamená “malá bojovníčka”. Nositeľky toho na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Marcelka, Macka. Marcely.

Margaréta

Margaréta – je krehká, má orientálny pôvod a jeho význam je “perla”. Nositeľky tohto nie bežne zaužívaného mena oslovujeme Margarétka a Grétka.

Margita

Margita – je horlivá, má orientálny pôvod a rovnako ako Margaréta má význam mena “perla”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Gitka, Margitka, Margot.

Mária

Mária – je súcitná, má hebrejský pôvod a voľný preklad znie “milovaná bohom”. V rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z najbežnejších ženských mien. Nositeľky oslovujeme prevažne Maja, Majka, Mia, Mara.

Marianna

Marianna – je mravná, pochádza z latinského mena Marianus a v preklade znamená “patriaca rímskemu rodu Mariovcov”. Na Slovensku je toto meno zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme Marianka, Majka, Maja.

Marína

Marína – je tvrdohlavá, má latinský pôvod a v preklade znamená “morská”. S nositeľkami tohto krstného mena sa v súčasnosti na našom území nestretávame často. Oslovujeme ich väčšinou Marínka, Marí, Marka.

Marta

Marta – je výkonná, je to biblické ženské meno s aramejským pôvodom. Význam mena je “pani domu, starostlivá gazdinka”. Najčastejšie tieto dámy a dievčatá oslovujeme Martička, Martuška, Maťa, Maťka.

Martina

Martina – sa vyjadruje skutkami, má latinský pôvod a v preklade znamená “zasvätená rímskemu bohu vojny Martovi”, “bojovná”. Nositeľky tohto mena oslovujeme Martinka, Maťa, Maťka, Tinka.

Matilda

Matilda – je “bojovníčka”, má nemecký pôvod a význam mena je “silná, udatná bojovníčka”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Tilda, Tilduška.

Melánia

Melánia – je otvorená, má grécky pôvod a význam mena je “čierna, tmavá”. Nositeľky tohto menej častého mena oslovujeme Meli, Melanka.

Michal a Michaela

Michal a Michaela – sú veľkorysí. Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená “ako Boh”, Bohu podobný”. Toto starozákonné biblické meno patrí na našom území (aj v ženskej podobe Michaela) k bežne zaužívaným a nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko (Miša, Miška, Michaelka).

Milada

Milada – je prezieravá, má český pôvod a v preklade znamená “mladá, milá”. Na Slovensku sa vyskytuje iba ojedinele. Nositeľky oslovujeme aj Miluška, Milka, Miladka.

Milena

Milena – má zmysel pre poéziu a krásu, má slovanský pôvod, vyskytuje sa u nás pomenej a v preklade znamená “milá, milovaná”. Mileny, Milenky, Minky.

Milica

Milica – je smelá, je to južnoslovanské ženské meno s pôvodným významom “milá, milovaná”. S nositeľkami tohto mena sa na území Slovenska stretávame len výnimočne.

Miloslava

Miloslava – je nezávislá, má slovanský pôvod a jeho význam je “milujúca slávu”. Nositeľky tohto mena oslovujeme Miluška, Milka, Milunka.

Milota

Milota – si chráni súkromie, má slovanský pôvod a význam mena je “milovaná”. S nositeľkami tohto mena sa stretávame pomenej.

Miriama

Miriama – je nestrojená, má hebrejský pôvod, je starozákonné a v preklade znamená “milovaná bohom”. Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného biblického mena oslovujeme Miriamka, Mirka, Miruška, Mimi, Miriamy.

Miroslava

Miroslava – má postreh, má slovanský pôvod a znamená “mier slávi”. Nositeľky tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslovujeme Mirka, Miruška.

Monika

Monika – je usilovná, je pravdepodobne gréckeho pôvodu a v preklade znamená “osamelá, jediná”.

Nadežda

Nadežda – je vzdorná, má ruský pôvod a jeho význam je “nádej”. S Naďami, Naďkami sa u nás často nestretávame.

Natália

Natália – je neskrotná, má latinský pôvod a jeho voľný preklad je “dieťa Vianoc”. Nositeľky oslovujeme Natálka, Naťa, Natka a na našom území patrí v súčasnosti toto meno medzi populárne.

Nataša

Nataša – je svojrázna, má ruský pôvod a v preklade znamená “dieťa Vianoc”, rovnako ako u Natálie. Nositeľky tohto hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách obľúbeného mena oslovujeme prevažne Nasťa, Nastenka, Nataška.

Nikola a Nikolaj

Nikola a Nikolaj – sú inteligentní. Ženské a mužské meno Nikola, Nikolaj majú francúzsky pôvod a v preklade znamenajú “víťazstvo”. Ak sa stretneme s nositeľmi tohto menej rozšíreného mena, oslovujeme ich Niki, Nika, a Nik, Nikino.

Nina

Nina – je pôvabná, je to ruské meno, ale má zrejme grécky pôvod a jeho význam je “pochádzajúca z mesta Ninive”. Nositeľky tohto v súčasnosti na Slovensku obľúbeného mena oslovujeme Ninka, Ninočka. Niny.

Nora

Nora – je aktívna, má severský pôvod. Vo voľnom preklade znamená “boh je moje svetlo”. Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Norika, Norka, Nori.

Oľga

Oľga – sa vyznačuje tvrdou povahou. Pôvod je z ruského mena s významom zdravý, šťastný. Je zaužívané hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách, kde ich nositeľky oslovujú Olinka, Olina.

Olívia

Olívia – je záhadná, má latinský pôvod a význam mena je “pestovateľka olív”. Nositeľky tohto málo používaného mena oslovujeme Ola, Lívia.

Olympia

Olympia – je v láske rovnako ako v živote impulzívna, má grécky pôvod a v preklade znamená “božská”. Na Slovensku nestretneme veľa nositeliek tohto krstného mena. Ak predsa, oslovujeme ich Ola, Oli, Oľa.

Otília

Otília – je objektívna, má nemecký pôvod a jeho význam je “bohatá, mocná bojovníčka”. S nositeľkami krstného mena Otília sa stretávame u nás výnimočne a oslovujeme ich napríklad Tilka.

Oxana

Oxana – je inteligentná, je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia, význam mena je “pohostinná”. S nositeľkami tohto mena sa stretávame výnimočne a oslovujeme ich Oxanka.

Patrícia

Patrícia – je vytrvalá, je ženskou podobou mena Patrik. Pôvod mena z latinského Patricius, čo znamená urodzený, patricijský. Nositeľky tohto na Slovensku rozšíreného mena oslovujeme Paťa, Paťka, Paťuška.

Paulína

Paulína – je prívetivá, má latinský pôvod a význam mena je “malá, skromná”. Nositeľky tohto na našom území nie veľmi častého mena oslovujeme Paulínka, Paula, Palka.

Perla

Perla – má vážnu povahu, je to novšie meno a je slovenským variantom mien Margaréta, Margita, ktoré sú orientálneho pôvodu a v preklade znamenajú “perla”. Nositeľky tohto ojedinelého mena oslovujeme Perla, Perlička. Perly.

Petra

Petra – je ženskou podobou mena Peter, je emotívna. Pôvod mena z gréckeho Petros, čo znamená pevný ako skala. Nositeľky tohto mena oslovujeme Peťa, Peťka.

Petrana a Petronela

Petrana a Petronela – sú vášnivé, majú latinský pôvod a ich význam je “pochádzajúca z rodu Petroniov”. Nositeľky na našom území ojedinelých mien oslovujeme Petra, Petranka, Peťka.

Radoslav a Radoslava

Radoslav a Radoslava – majú slovanský pôvod a význam mien je “radujúci(a) sa, sláviaci(a) radosť”. Nositeľov mužského mena oslovujeme Radko, Rado a Radoslavy (Radka alebo Rada).

Regina

Regina – je dominantná, má latinský pôvod a v preklade znamená “kráľovná”. Na Slovensku sa stretneme s nositeľkami tohto mena zriedkavo a oslovujeme ich Reginka, Regi, Renka. Reginy.

Renáta

Renáta – má ambície, toto meno patrí na Slovensku medzi obľúbené. Jeho pôvod je latinský a v preklade znamená “znovuzrodená”. Nositeľky tohto krstného mena oslovujeme Reni, Renátka, Renka, Renča.

Roman a Romana

Roman a Romana – sú aktívni, majú latinský pôvod a znamenajú “pochádzajúci(a) z Ríma”. Nositeľov týchto na Slovensku bežne zaužívaných mien oslovujeme Romko, Romanko, Romanka, Romina.

Rozália

Rozália – je spôsobná, má latinský pôvod a v preklade znamená “ružová”, “sviatok ruží”. Nositeľky tohto na našom území ojedinelého mena oslovujeme Róza, Rózka, Rozárka.

Ružena

Ružena – je nepredvídateľná, má latinský pôvod a v preklade znamená “ruža”. Nositeľku tohto, skôr v minulosti zaužívaného mena, oslovujeme Róza, Ruženka. Častejšie ako na našom území sa meno Ružena vyskytuje v Čechách.

Sabína

Sabína – sa rada realizuje v práci, má latinský pôvod a jeho význam je “pochádzajúca z kmeňa Sabínov” v Taliansku. Na Slovensku sa veľmi neudomácnilo, ak sa ale predsa s nositeľkami tohto mena stretneme, oslovujeme ich Saba, Sabi, Sabínka.

Sidónia

Sidónie – majú dobrú intuíciu, meno má latinský pôvod a význam je “pochádzajúca zo Sidonu”, čo je mesto v Libanone. Nositeľky tohto menej sa vyskytujúceho mena oslovujeme Sida, Sidka.

Silvia

Silvia – má rýchle reakcie, má rímsky pôvod a v preklade znamená “hora”. Na Slovensku patrí k bežne používaným menám. Jeho nositeľky oslovujeme Silvinka, Silva, Sisa. Silvie.

Šimon a Simona

Šimon a Simona – sú vplyvní a sú to v súčasnosti na Slovensku populárne mená. Ide o novozákonné hebrejské mená, ktoré v preklade znamenajú “počúvajúci, počúvajúca”. Nositeľov oslovujeme napríklad Šimonko, Simonka. Šimonovia aj Simony.

Sláva a Slávka

Sláva a Slávka sú hravé, majú slovanský pôvod a význam mien je “slávená”. Nositeľky týchto u nás menej rozšírených mien oslovujeme prevažne Slávi, Slávka.

Slavomíra

Slavomíra – je nespútaná, má slovanský pôvod a znamená “sláva mieru”. Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Slávka, Slávenka. Na Slovensku nie je veľmi časté.

Soňa

Soňa – je cieľavedomá a vytrvalá, je variantom mena Žofia, ktoré je gréckeho pôvodu a znamená “múdrosť”. Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Sonička, Soňka, Soni.

Stanislava

Stanislava – má stálu povahu, má slovanský pôvod a jeho význam je “upevni slávu”. Nositeľky tohto na našom území v súčasnosti menej zaužívaného mena oslovujeme Stanka a Staňa.

Štefánia

Štefánia – je dôvtipná, má grécky pôvod a význam mena je “víťazka”. Nositeľky tohto mena oslovujeme Štefanka, Štefina, Štefka. Toto meno je na Slovensku ojedinelé, početnejšie sa vyskytuje skôr v mužskej podobe (Štefan).

Stela

Stela – je cituplná, je na Slovensku menej časté, má latinský pôvod a v preklade znamená “hviezda”. Oslovujeme ich Stelka, Stelinka, Steli.

Svetlana

Svetlana – je poetická, má slovanský pôvod a znamená “svetlá”. Nositeľky tohto nie veľmi častého mena oslovujeme Svetlanka, Svetluška.

Tamara

Tamara – je seriózna, má hebrejský pôvod a v preklade znamená “ďatľová palma”. Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Tamka, Tamarka.

Tatiana

Tatiana – je svojská, má latinský pôvod. Z gréckeho prekladu nám voľne znie ako “ustanovovať, rozdeľovať”. Nositeľky tohto hlavne na území rusky hovoriacich a okolitých krajín obľúbeného mena oslovujeme Táňa, Táni, Tánička, Tatianka. Tatiany.

Terézia

Terézia – je milujúca, je gréckeho pôvodu s nie celkom jasným významom. V preklade znamená “pochádzajúca z ostrova Thery”, alebo “záštita”. Nositeľky tohto na našom území nie veľmi častého mena oslovujeme Terezka, Terka, Teri, Terinka.

Uršuľa

Uršuľa – je pozorná, je to svätecké meno, má latinský pôvod a jeho význam je “medvedica”. Na Slovensku sa stretávame s nositeľkami tohto mena iba málokedy a oslovujeme ich aj Uľa, Uľka, Urli. Uršuľa.

Valentína

Valentína – je jedinečná, má latinský pôvod s významom “je zdravá a silná”. Nositeľky tohto nezvyčajného krstného mena oslovujeme aj Vali, Valinka, Valentínka, Tina, Tinka.

Valéria

Valéria – rada súťaží, má latinský pôvod a jeho význam je “silná žena”. Nositeľky tohto u nás zriedkavého mena oslovujeme Valika, Valinka, Lérka.

Vanda

Vanda – je inteligentná, má poľský pôvod, ale jeho význam je nejasný. Je možné, že vzniklo z domácej podoby slovanského mena Václav, ktoré znamená “viac slávny”. S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame len výnimočne.

Veronika

Veronika – je priateľská, má grécky pôvod a v preklade znamená “prinášajúca víťazstvo”. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Nika, Veronka.

Viera

Viera – je obdivuhodná, má slovanský pôvod a jeho voľný význam je “viera”. Na Slovensku je toto meno pomerne rozšírené a jeho nositeľky oslovujeme Vierka, Vieročka, Vieri, Vera.

Vieroslava

Vieroslava – je priebojná, má slovenský pôvod a význam mena je “oslavujúca vieru”, “slávna vierou”. Dámy a dievčatká s týmto menom na Slovensku stretávame ojedinele. Oslovujeme ich Vierka, Slávka.

Viktória

Viktória – je realistka, má latinský pôvod a v preklade znamená “víťaz”, “víťazstvo”. Nositeľky tohto v súčasnosti na Slovensku populárneho mena oslovujeme Viktorka, Vikina, Vikinka, Viki.

Vilma

Vilma – je opatrná, má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znie “tá ktorá má pevnú vôľu”. Nositeľky tohto na našom území menej rozšíreného mena oslovujeme Vilmuška, Vilmička. Vilmy.

Viola

Viola- je duchaplná, má latinský pôvod a v preklade znamená “fialka”. Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Violka.

Vladimíra

Vladimíra – je výstredná, má slovanský pôvod a význam mena je “veľká vládkyňa”. Nositeľky tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Vlaďka, Vladina, Vladi.

Vlasta

Vlasta – je priama, má slovanský pôvod a význam tohto mena je “vlasť”. Nositeľky tohto skôr na českom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Vlastička, Vlastuška.

Xénia

Xénia – je nedôverčivá, má grécky pôvod a význam mena je “pohostinná”. Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Xeňa, Xeni, Xenička.

Žaneta

Žaneta – sa nevzdáva, má hebrejský pôvod a znamená “Boh je milostivý”. Nositeľky tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Žanetka, Žanet.

Zdenka

Zdenka – je prevažne mlčanlivá a uzavretá do seba, má český pôvod a význam mena je “tu slávna”. Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Zdenda, Zdenička, Zdenuška, Zdeni.

Želmíra

Želmíra – je zásadová, má južnoslovanský pôvod a význam mena je “tá, ktorá si želá mier”. Nositeľky tohto ojedinelého krstného mena oslovujeme Žela, Želka, Mirka.

Zina

Zina – je ľudská, má grécky pôvod a jeho význam je “dobrá”, “priateľská”. Nositeľky tohto na našom území málo rozšíreného mena oslovujeme Zinka, Zinuška, Zinočka.

Zita

Zita – je plná energie, má pravdepodobne perzský pôvod a jeho význam je “dievča”. Nositeľky tohto u nás málo rozšíreného mena oslovujeme Zitka, Zituška.

Zlatica

Zlatica – je dynamická, má južnoslovanský pôvod a jeho význam je “zlatá”. Nositeľky tohto zriedkavého mena oslovujeme Zlatka, Zlatuška.

Žofia

Žofia – je vnímavá, má grécky pôvod a jeho význam je “múdrosť”. Emotívnosť týchto žien je podpriemerná, čo im pridáva zamyslený výraz. Sú objektívne a veľmi vnímavé.

Zoja

Zoja – je svojbytná, je ruskou podobou ženského gréckeho mena Zoé, ktoré v preklade znamená “život”. S menom Zoja sa na Slovensku stretávame ojedinele, no ak predsa, oslovujeme ich Zojka, Zoji, Zojinka, Zojuška.

Zora

Zora – je zodpovedná, má slovanský pôvod a znamená “zornička”. Nositeľky tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme Zorka, Zorina.

Zuzana

Zuzana – je ústretová, je to v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené meno, aj keď v minulosti bolo veľmi obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená “ľalia”, “lotos”. Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička. Zuzany.